Bibliografia
Okładla dla

COMMUNICATING EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION IN THE EUROPEAN UNIONWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2008
ISBN978-92-79-08926-8
Liczba stron36
Link do publikacji

Każdy ma prawo od ochrony przed dyskryminacją. W Unii Europejskiej ustanowiono prawodawstwo i podjęto wiele działań, żeby stworzyć podstawy sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Jednakże te inicjatywy są skuteczne tylko wtedy, gdy jest wiedza na poziomie jednostkowym. Dlatego tematem konferencji w Belfaście w 2008 roku była komunikacja i zwiększenie świadomości w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, a jednym z głównych celów Komisji jest zapewnienie, że informacja na temat przeciwdziałania dyskryminacji jest dostępna na szeroką skalę.
(fragment Wstępu)


SPIS TREŚCI
SPREADING THE WORD
Making Information Active in the area of Anti-discrimination
A Pan-European campaign addressed to the wider public
Support to national authorities
The European Year of Equal Opportunities for All
Information Dissemination on the European Commission’s Activities
Stimulating the Debate

NATIONAL AWARENESS RAISING ACTIVITIES 2007/2008
35 current Projects funded under the European Commission PROGRESS Programme
Austria
Bulgaria
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Portugal
Romania
The Netherlands
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

NATIONAL AWARENESS RAISING ACTIVITIES 2006/2007
Examples of projects funded under the Community Action Programme
Bulgaria
Cyprus
Malta
Norway
Spain
2007 EUROPEAN YEAR OF EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL PROJECTS
Where Ideas Meet

WHY BELFAST?