Bibliografia
Okładla dla

Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wiekuAutor/-ka John Boswell
Wydawca Wydawnictwo NOMOS,
Kraków, 2006
ISBN83-88508-97-0
Liczba stron383


Książka Johna Boswella ukazała się w USA w roku 1980 i wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz uznanie w świecie ze względu na podjęty temat, analizę bogatych źródeł faktograficznych i postawienie interesującej tezy, która dla przeciętnego człowieka może wydać się zaskakująca. Kwestionuje bowiem poglądy, wyobrażenia na temat stosunku dawnego Kościoła do ludzi homoseksualnych. Wartość intelektualna, poznawcza książki jest ogromna. Prace nad jej przygotowaniem trwały 10 lat i obejmowały analizę źródeł literackich, teologicznych, naukowych, prawniczych w wielu językach. Jest ona kompendium wiedzy historycznej na temat postaw wobec homoseksualności. Brak takiej wiedzy jest widoczny w Polsce i ujawnia się w trakcie coraz częstszych debat publicznych, ferowania wyroków i wydawania sądów o ludziach preferujących własną płeć.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Ilustracje
Skróty i skrócenia
Przedmowa

I. Punkty wyjścia
1. Wprowadzenie
2. Definicje
3. Rzym — fundamenty

II. Tradycja chrześcijańska
4. Pismo
5. Chrześcijanie a zmiany społeczne
6. Tradycje teologiczne

III. Zmieniające się losy
7. Wczesne średniowiecze
8. Odrodzenie miast
9. Triumf Ganimedesa — literatura gejowska i lesbijska okresu rozkwitu średniowiecza

IV. Wzrost nietolerancji
10. Zmiany społeczne — pojawienie się wrogów
11. Zmiany wżyciu umysłowym — ludzie, zwierzęta i „natura\\\"
12. Wnioski

Aneks 1. Leksykografia i święty Paweł
Aneks 2. Teksty i przekłady

Aneks 1. do wydania polskiego. Polsko-angielski indeks tytułów tekstów źródłowych
Aneks 2. do wydania polskiego. Księgi biblijne wymienione w tekście i skróty ich tytułów
Prace często przytaczane
Indeks terminów greckich
Indeks ogólny

Ilustracje (zamieszczane po stronie 192)
01. Połączone posągi Harmodiosa i Arystogejtona
02. Hadrian
03. Antinoos
04. Ganimedes
05. Koniec Apokalipsy i początek Listu Barnaby
06. Ganimedes z orłem
07. Kapitel przedstawiający Ganimedesa
08. Akrobaci z brodami
09. Obejmujące się hieny
10. Hiena pożerająca zwłoki
11. Parzące się łasice
12. Obejmujące się hieny
13. Chrystus i święty Jan