Bibliografia
Okładla dla

Broszura „Jak postępować…?”Wydawca Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Warszawa, 2017
Link do broszury

Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Aborcja

Broszura „Jak postępować…?” odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych:

  • odmowy wykonania aborcji,
  • oraz odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję.

W publikacji znajdują się wskazówki na temat tego, w jaki sposób postępować w tych dwóch, najczęściej występujących przypadkach,

Do pobrania: