Bibliografia

W książce zawarto opowieści ludzi żyjących w ubóstwie, opowieści o zmaganiu się z trudną rzeczywistością lat 90., a także o dawniejszej biedzie a nawet nędzy.
Opowieści te mają formę wywiadów, zostały sprowokowane pytaniami postawionymi w trakcie badań socjologicznych. Celem badania była charakterystyka biedy w świecie postkomunistycznym, poszerzona o poszukiwania jej źródeł i uwarunkowań w przeszłości komunistycznej.


SPIS TREŚCI
Wstęp
Literatura cytowana

Kazimiera Wódź, Krzysztof Łęcki
Część I
Ubóstwo w regionie pogranicza kulturowego
Nowe i stare ubóstwo na Górnym Śląsku
Wprowadzenie
Rodzina A (Stare ubóstwo - autochtoniczna rodzina śląska) Z czego tu mogymy być zadowolyni?" (wywiad nr 1)
"Zresztom niy chca żadny pomocy" (wywiad nr 2)
"Jestem zadowolony tak w ogóle z życia, jestem zadowolony, że żyja" (wywiad nr 3)

Rodzina B. (Nowe ubóstwo? - rodzina napływowa) "Od za młodu człowiek miał tego dosyć" (wywiad nr 1)
"Chciałam skończyć jakiś zawód, żeby całe życie tak ciężko nie pracować" (wywiad nr 2)
"Konkretnej wizji przyszłości nie mam (wywiad nr 3)

Literatura przedmiotu

Agnieszka Golczyńska-Grondas, Małgorzata Potoczna, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Część II
Wielkomiejska bieda
Wprowadzenie - Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Literatura cytowana
Korzenie. Przedwojenna polska bieda - historia życia Danuty (wywiad nr 1.3/PE
Transformacja systemowa - historia życia rodziny D. (wywiady nr 9.1, 9.3/E II)
Historia rodziny S.(wywiady nr 28/1, 28/2/EVI)
Zaniedbane dzieciństwo - historia rodziny U. (wywiady nr 18.1, 18.2/EXVIII)
Przypadki losowe - historia życia Anny (wywiad nr 5.1/PE)

Część III
Bieda wiejska i małomiasteczkowa
Od biedy folwarcznej do biedy popegeerowskiej (wywiad nr 11/1, opracowała Joanna Sikorska)
Samotna matka wielodzietnej rodziny (fragmenty wywiadu nr 1/1, "Dobrze miałam jak tatuś żył, a potem to już tylko ciężary, ciężary..." opracowała Hanna Palska)
Feminizacja ubóstwa po polsku (fragmenty wywiadu nr 12/1, "Nie mogę liczyć na nikogo, tylko sama na siebie", opracowała Hanna Palska)
Historia rodziny J. (wywiad nr 3, "Co ja mogłam przeżyć z tymi dzieciakami, z tą biedą, z tym zdrowiem?" opracowała Hanna Palska)