Bibliografia

Bieda pozostaje jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. Ruth Lister zapoznaje czytelników ze znaczeniem i doświadczeniem biedy we współczesnym świecie. Książka rozpoczyna się przejrzystą prezentacją aktualnych debat na temat definicji i sposobów pomiaru biedy w społeczeństwach uprzemysłowionych, a następnie proponuje inspirującą, wielostronną analizę konceptualizacji tego zjawiska. Autorka korzysta z osiągnięć teoretycznych w dziedzinie międzynarodowego rozwoju społecznego, jak również opiera się na wielu przykładach wziętych z życia, by w ten sposób uwypuklić takie aspekty biedy, jak bezsilność, brak głosu, utrata godności i szacunku. Tym samym książka uwzględnia relacyjne, kulturowe, symboliczne i materialne wymiary biedy oraz ukazuje istotne związki między biedą a innymi pojęciami, takimi jak dobrostan, możliwości, podziały społeczne i wykluczenie oraz sprawstwo i obywatelstwo. Na zakończenie autorka przedstawia argumenty na rzecz polityki redystrybucji i uznania. <i>Bieda</i> jest pożyteczną lekturą dla studentów nauk społecznych oraz badaczy, działaczy społecznych i polityków. Ruth Lister jest profesorką polityki społecznej, wykłada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Loughborough (Wielka Brytania).
(ze strony Wydawcy)

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Skróty
Spis rysunków

 

Wstęp

Koncepcje, definicje i miary
Koncepcje: znaczenia biedy
Definicje: odróżnianie biedy od nie-biedy
Miary: operacjonalizowanie definicji
Rozdziały i tematy

 

1. Definicje biedy

Podejścia do definiowania biedy
Wąska czy szeroka?
Dochód czy warunki życia?
Dochody czy możliwości?
Poza dychotomię absolutna-relatywna
Bieda absolutna i relatywna
Rozumienie potrzeb
Powtórne odczytanie Rowntree‘ego oraz implikacje pojęcia biedy absolutnej
Pogodzenie relatywnego z absolutnym
Publiczne postrzeganie i funkcje polityczne
Wnioski

2. Pomiary ubóstwa

Pytania typu dlaczego? i jak?
Pytania typu co
Wskaźniki biedy
Standard biedy
Pytania typu kto?
Kto decyduje?
Jednostka analizy
Przedmiot porównania
Wnioski

3. Nierówności, podziały społeczne i zróżnicowane doświadczanie biedy

Nierówności, klasa społeczna i polaryzacja
Doświadczanie ubóstwa
Płeć
Feminizacja ubóstwa
Ubóstwo ukryte
Zależność ekonomiczna
Poświęcanie się
Czas
Jednostki czy gospodarstwa domowe?
Rodzina, rynek pracy i państwo
Rasa
Zasięg biedy
Dyskryminacja rasowa i rasizm
Rasistowskie stereotypy
Niepełnosprawność
Zasięg
Przyczyny
Wykluczenie oraz dyskryminacja
Wiek
Starość
Dzieciństwo
Topografia
Wnioski

4. Ubóstwo a wykluczenie społeczne

Pojęcie wykluczenia społecznego
Wędrujące pojęcie
Paradygmaty i dyskursy
Polityczna i społeczna struktura inkluzji/ekskluzji
Związki pomiędzy wykluczeniem społecznym a ubóstwem
Związki empiryczne
Związki konceptualne: czym jest wartość dodana?
Wnioski

5. Dyskursy biedy: od traktowania w kategoriach Innego do szacunku

Traktowanie w kategoriach Innego a potęga dyskursu
Zakorzenienie w historii
Underclass i uzależnienie od opieki społecznej
Biedni
i bieda czyli słowa na „b”
Reprezentacje biedy
Piętno, wstyd i upokorzenie
Godność i szacunek
Wnioski

6. Bieda a sprawstwo: od wiązania końca z końcem do organizowania się

Sprawstwo/sprawczy potencjał (agency)
Sprawstwo a struktura społeczna
Modele sprawstwa
Typy sprawstwa
Wiązanie końca z końcem
Strategie radzenia sobie
Zasoby osobiste i społeczne
Powiększanie zasobów poprzez pracę na czarno
Krytykowanie/odgrywanie się
Wydobywanie się
Organizowanie się
Ograniczenia związane z organizowaniem się
Przezwyciężanie ograniczeń
Wnioski

7. Ubóstwo, prawa człowieka i obywatelstwo

Prawa człowieka
Obywatelstwo
Prawa
Partycypacja obywatelska
Głos
Wiedza z pierwszej ręki
Głos bez wpływu?
Władzy, nie litości
Upodmiotowienie (empowerment)
Wnioski
Wnioski: od koncepcji do polityki
Kwestie kluczowe
Struktura i sprawstwo
Dynamika i proces
Dyskursy
Perspektywa oraz wiedza z pierwszej ręki
Badania i polityka społeczna
Badania
Polityka społeczna
Polityka redystrybucji, uznania i szacunku
Przypisy
Bibliografia
Indeks wybranych pojęć i nazwisk