Bibliografia
Okładla dla

Bezrobocie. Niepełnosprawność. PotrzebyAutor/-ka Ewa Sarzyńska , Janusz Kirenko
Wydawca Wydawnictwo UMCS,
Lublin, 2010
ISBN978-83-227-3105-5
Liczba stron292


Obszar Praca

Autorzy podjęli się porównawczego badania kondycji psychospołecznej osób niepełnosprawnych i sprawnych, zarówno pracujących jak i niepracujących, w aspekcie potrzeb psychicznych, funkcjonowania psychospołecznego, w tym samooceny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wsparcia społecznego i postaw społecznych. Wybór do badań tych właśnie aspektów kondycji psychospołecznej człowieka wydaje się trafny w świetle współczesnego stanu badań nad uwarunkowaniami psychospołecznymi funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym.
(opis ze strony Wydawcy)