Bibliografia
Okładla dla

Berlin - Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw człowieka dzisiaj

Katalog wystawy

Redakcja Katarzyna Remin
Wydawca Kampania Przeciw Homofobii,
Warszawa, 2009
Liczba stron11


Celem projektu BERLIN – YOGYAKARTA,realizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii jest przypomnienie historii prześladowań osób nieheteroseksualnych przez nazistów podczas ich panowania w Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych. Terror zastosowany wobec tej grupy przez hitlerowskich zbrodniarzy był częścią systemu, który doprowadził do najbardziej drastycznego pogwałcenia praw człowieka w historii ludzkości. Refleksja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty.

Ten ostatni dokument został opublikowany w formie deklaracji przez Międzynarodową Komisję Prawników w 2006 roku w indonezyjskim mieście Yogyakarta. Deklaracja ustanawia międzynarodowe standardy stosowania praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej.
(ze Wstępu)