Bibliografia
Okładla dla

Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny.Wydawca Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Warszawa, 2005
ISBN83–87958–77–8
Liczba stron136


Obszar Edukacja

Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną stanowi zarówno pogwałcenie zasad demokracji i praw człowieka, jak i naruszenie regulacji Unii Europejskiej. Obowiązkiem demokratycznych rządów jest podejmowanie odpowiednich działań zmierzających do przeciwdziałania narastającemu w całej Europie problemowi rasizmu i ksenofobii. Respektowanie zasady tolerancji przez państwo gwarantuje prawo do odmienności, która wynika z naturalnych, indywidualnych różnic między ludźmi. Granice tolerancji wyznaczają jednak prawa drugiego człowieka, tolerancja bowiem nie może godzić w dobro innego człowieka.

Dyskryminacja może przejmować różne formy i może występować w każdym miejscu. Wszelkie przejawy dyskryminacji mają wspólną cechę — pociągają za sobą traktowanie ludzi w nierówny sposób z różnych przyczyn, co w rezultacie doprowadza do pozbawienia ich równych szans i równego traktowania. Dotyka to bardzo głęboko całe społeczeństwo. Dlatego tak ogromne znaczenie ma przeciwdziałanie dyskryminacji i regulacje prawne związane z działaniami antydyskryminacyjnymi.
(ze Wstępu do wydania polskiego - Izabela Podsiadło-Dacewicz)

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne — dr hab. Magdalena Środa

Wstęp ekspertów austriackich

Wstęp do wydania polskiego

 

Jak pracować z pakietem?

Kompetencje trenera

Opis metod zastosowanych w pakiecie

Wskazówki dla trenerów

Struktura szkolenia

Kontrakt grupowy

• Zasady współpracy

Postrzeganie samego siebie

• Opowieść o imionach

• Fragmenty mojej tożsamości

Tożsamość grupy

• Targowisko cech

• Co lubiśęw mojej grupie?

• Co masz na myśli?

Postrzeganie innych

• Ranking

• Pierwsze wrażenia

• Opowieści dziwnej treści

• Albatros

Wpyw uprzedzeń

• Wizualna biografia

• Jestem za, a nawet przeciw!

• Torba przeznaczenia

• Nigdy więcej

• Porozmawiajmy o seksie

Definicja dyskryminacji

• Definicja dyskryminacji

• Cztery pozycje

• Maszyna dyskryminacji

• Dyskryminacja — ćwiczenie z odgrywaniem ról

• Przybysz z innej planety

• Pozycje wyjściowe

• Studia przypadków

Podstawowe informacje na temat dyskryminacji

Czym jest dyskryminacja — definicja

Jak rozpoznawasz dyskryminację — przejawy i formy

Co zrobić w przypadku dyskryminacji — ochrona prawna i instytucjonalna

Pytania i odpowiedzi dotyczące dyskryminacji

 

Słowniczek terminów

Bibliografia

Literatura polecana w języku angielskim i niemieckim

Literatura polecana w języku polskim