Bibliografia

SPIS TREŚCI

1. Co to jest dyskryminacja? 
2. Co prawo mówi o dyskryminacji? 
3. Jakie są rodzaje dyskryminacji? 
4. Co to jest antydyskryminacja na co dzień? 
5. Kto pomaga osobom dyskryminowanym? 
6. Test, czyli co wiesz po przeczytaniu tego poradnika?