Bibliografia

Antydyskryminacja to ciągłe uczenie się tolerancji. To odkrywanie w sobie naszych słabości pod postacią stereotypów, odnajdywanie w najbliższym otoczeniu różnorodności kulturowej. Projekt Antydyskryminacja na co dzień to próba włączenia się w przezwyciężanie lęków wobec innych, oswajanie wielokulturowości, okiełznanie wrogich stereotypów. Młodzi ludzie, którzy wzięli udział w tym projekcie - uczniowie poznańskich szkół ponadpodstawowych, wolontariusze i nauczyciele, na co dzień poszukiwali możliwości przeciwdziałania zjawisku, jakim jest dyskryminacja. Przeciwdziałali dyskryminacji ucząc się dostrzegania różnorodności, badając nasz stosunek do Innych, rozpowszechniając idee antydyskryminacji na ulotkach i plakatach, wreszcie edukując siebie i swoich kolegów.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA O PROJEKCIE

- Krótko o idei projektu „Antydyskryminacja na co dzień
- O 5 projektach
- Wskazówki dotyczące realizacji podobnych projektów

II. CZĘŚĆ EDUKACYJNA

- Scenariusze antydyskryminacyjnych warsztatów edukacyjnych

1.warsztaty nt. stereotypów

2.warsztaty nt. dyskryminacji

3.warsztaty nt. stereotypów narodowych

4.warsztaty nt. stereotypów płciowych

5.edukacyjna gra terenowa

6.ćwiczenia ze zdjęciami

- Materiały pomocnicze do prowadzenia warsztatów
- Ankieta socjologiczna

STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”

PROGRAM EDUKACYJNY „RÓŻNI – RÓWNI”