Bibliografia
Okładla dla

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracyRedakcja Tomasz Schimanek
Wydawca Akademia Rozwoju Filantropii,
Warszawa, 2010
ISBN978–83–89997–31–9
Liczba stron82
Link do publikacji

Przesłanki Wiek

Publikacja jest efektem blisko czteroletnich działań Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w sferze popularyzacji aktywizacji zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia i zarządzania wiekiem. Adresowana jest przede wszystkim, choć nie wyłącznie, do przedstawicieli instytucji rynku pracy, chcących wdrażać praktyki przyjazne osobom 50+. Podobna publikacja, ale poświęcona przede wszystkim zarządzaniu wiekiem, przygotowana została dla pracodawców i pracowników. Jej tytuł to Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników
.
W niniejszym opracowaniu punkt ciężkości położony został na opisie działań służących aktywizacji zawodowej osób 50+. Książka stanowi zbiór artykułów i użytecznych informacji dotyczącym tej sfery działania instytucji rynku pracy. Znajdują się w nich przede wszystkim informacje i dane obrazujące poziom zatrudnienia osób dojrzałych oraz jego społeczne i ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje, a także znaczenie osób dojrzałych jako siły nabywczej na rynku. W publikacji znajduje się również artykuł pokazujący pożytki płynące z dialogu międzypokoleniowego i zatrudniania osób 50+. Są także opisane podstawowe prawne regulacje odnoszące się do zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w kontekście rynku pracy. Kolejny artykuł to przegląd najważniejszych instrumentów aktywizujących zawodowo dojrzałych pracowników dostępnych dla instytucji rynku pracy. Książka zawiera również część poświęcona zarządzaniu wiekiem oraz opis kilku dobrych praktyk aktywizacji zawodowej osób 50+ w Polsce. Ostatni artykuł zawiera garść wskazówek dotyczących tego, jak skutecznie wykorzystać dostępne instrumenty aktywizacji zawodowej osób dojrzałych. Publikację uzupełniają załączniki, w których znajduje się zestawienie użytecznych stron internetowych i publikacji, przedstawiono również informacje o projekcie Zysk z dojrzałości oraz o rządowym Programie Solidarność pokoleń. Na końcu znajduje się przygotowany przez nas (auto) test dla pracodawców pod kątem przyjazności firmy dla pracowników 50+.
(Tomasz Schimanek, Wstęp)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE NISKIEJ AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ OSÓB 50+ ORAZ ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE JEJ ZWIĘKSZANIU
EKONOMICZNE SKUTKI I UWARUNKOWANIA NISKIEJ AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ OSÓB 50+ W POLSCE
POPYT NA DOJRZAŁOŚĆ
O POŻYTKACH Z DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO
DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK, REGULACJE PRAWNE
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB 50+ W DZIAŁANIACH
INSTYTUCJI RYNKU PRACY
CO TO JEST ZARZĄDZANIE WIEKIEM?
PRZYKŁADY POLSKICH DOBRYCH PRAKTYK
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEKIEM
CO ROBIĆ, A CZEGO UNIKAĆ W AKTYWIZACJI 50+?

ZAŁĄCZNIKI:
Użyteczne strony internetowe
O Projekcie „Zysk z dojrzałości”
Informacja o rządowym Programie „Solidarność Pokoleń.
Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”
Czy twoja firma jest przyjazna pracownikom 50+? – (auto)test dla pracodawcy