Bibliografia

Władze samorządowe, których działania z natury rzeczy dotyczą codziennych spraw poszczególnych obywateli, są w szczególnie dużym stopniu odpowiedzialne za dbałość o wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Sporo się o tym mówi w mediach, dokumentach unijnych czy na konferencjach poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej. Informacje, które mogą być przydatne w spełnianiu tego zadania, postanowiłyśmy zebrać w podręczniku poświęconym roli samorządów w działaniach na rzecz równego statusu płci. Podręcznik porządkuje wiedzę z zakresu gender mainstreaming czyli wprowadzania problematyki płci do głównego nurtu polityki, pokazując w jaki sposób jest on realizowany w praktyce. Ważną częścią podręcznika są również konkretne przykłady z innych krajów unijnych, w których samorządy już od dłuższego czasu osiągnęły wysoką skuteczność w realizacji zadań przeciwdziałających dyskryminacji kobiet lub mężczyzn.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1.Co oznacza termin równy status płci?

2. Co oznacza termin gender mainstreaming?

3. Spis i wyjaśnienie pojęć związanych z równym statusem

4. Przykłady standardów równościowych

5. Samorządy a perspektywa równościowa – gdzie w działaniach samorządowych można wdrażać perspektywę równościową

6. Europejska polityka równości płci

7. Akty prawne gwarantujące równość płci

8. Przykłady dobrych i złych praktyk

9. Przydatne adresy – instytucje europejskie, krajowe, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką równościową