Publikacje (700)
Wyszukaj tutaj
Poradnik procesowy
W sytuacji, kiedy w ramach wykonywania pracy dochodzi do dyskryminacji, pracownicy mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jest to możliwe zarówno w sytuacji kiedy jest się nadal zatrudnionym/ą u dyskryminującego pracodawcy, jak ...
Przeciw dyskryminacji - vademecum prawne
Idea równości wydawać się może postulatem utopijnym, odwiecznym marzeniem ludzkości, którego realizację niweczą niezmiennie obecne w postawach ludzi uprzedzenia i stereotypy. Należy jednak mieć świadomość, że zjawisko ...
Język równościowy
Bardzo ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość jest język. Można go używać dwojako: utrwalając dotychczasowe stereotypy i uprzedzenia albo je eliminując. Współczesne badania lingwistyczne dowodzą, że to jak mówimy nie jest je ...
"Zdrowie znaczy życie"
Jak dbać o zdrowie - poradnik dla dziewcząt i kobiet
Jak dojrzewać i nie zwariować
Jak dojrzewać i nie zwariować - poradnik dla młodzieży
MÓJ #CZARNYPROTEST
Opowiadania zawarte w tym zbiorze opisują współczesną Polskę, na ogół z perspektywy średnich i małych miast. Autorki – i jeden autor – przedstawiają moment zakwestionowania utartego schematu codzienności. Prywatne staj ...
Mobbing
Informator dla pracownika
Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod kątem płci
Płeć stanowi podstawową kategorię społeczną. Rodzimy się, żyjemy i umieramy jako osoby określonej płci. Jej rodzaj determinuje relacje społeczne, które są szczególnie widoczne w stereotypach płci. Zawarte w nich społeczne przekazy m ...
Między grupami
Przewodnik po trudnych relacjach z ludźmi którzy się od nas różnią
Broszura „Jak postępować…?”
Broszura „Jak postępować…?” odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych: odmowy wykonania aborcji, oraz odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję. W publikacji znajdują się ...
Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ
Ze wstępu: Drogi Czytelniku, droga Czytelniczko, w książce, którą trzymasz w ręku, staramy się przekazać Ci niezbędne informacje, które mogą być pomocne we wspieraniu osób doświadczających opresji motywowanej homofobią. W ...
Równość płci a innowacyjność – stan obecny i rekomendacje na przyszłość
Kluczowymi pojęciami dla niniejszej analizy są terminy: „innowacja” i „równość płci”. Przedstawienie procesu kształtowania się tematyki związanej z innowacyjnością i zasadąrówności płci, a także ich wzajemnyc ...
Kompetencje międzykulturowe.
Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych
Dobre praktyki nauczycielskie szkoła tolerancji
Dobre praktyki uczestników kursu e-coachingowego Szkoły Tolerancji 2015/2016.
Różnym głosem.
Rodziny z wyboru w Polsce.
Dogmat płci. Polska wojna z gender
Humanista powinien umieć krytycznie spojrzeć także na to, w czym sam bierze udział. Ta książka jest świadectwem umiejętności oddalania i przybliżania »sporu o gender«, który miał swoje symptomy na długo przed medialnymi wystąpi ...
DOSTOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA OŚWIATOWEGO DO ZAPISÓW KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Rekomendacje
"W pierwszej kolejności należałoby ujednolić pojęcie „uczeń niepełnosprawny” z zawartą w Konwencji definicją osoby niepełnosprawnej. Pozwoli to na objęcie wsparciem w systemie edukacji i w ramach wczesnego wspomagania r ...
Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach.
Scenariusze zajęć do pracy w szkołach