Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Kontrewolucja kulturowo-religijna.
Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów?
Bez różnicy płci.
Historia walki o prawa wyborcze kobiet
A Guide for gender equality in teacher education policy and practices
SPIS TREŚCIForeword Acknowledgements Acronyms and abbreviations Glossary and conceptual clarifications Introduction The Guide MODULE 1 UNDERSTANDING GENDER 1.1 Introduction1.2 Clarifying the concept of gender&nb; ...
Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci 2016-2019
W swoim programie prac Komisja potwierdziła swoje zobowiązanie do kontynuacji prac na rzecz promowania równości mężczyzn i kobiet. Oznacza to dalszą koncentrację polityki w zakresie równouprawnienia płci na pięciu istniejących temat ...
Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk.
Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu to jedno z poważnych wyzwań, które stoją przed polskimi związkami zawodowymi. Jeszcze do niedawna polscy pracownicy nie dysponowali odpowiednimi instrumentami prawnymi do obrony swoich praw i d ...
Poradnik procesowy
W sytuacji, kiedy w ramach wykonywania pracy dochodzi do dyskryminacji, pracownicy mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jest to możliwe zarówno w sytuacji kiedy jest się nadal zatrudnionym/ą u dyskryminującego pracodawcy, jak ...
Przeciw dyskryminacji - vademecum prawne
Idea równości wydawać się może postulatem utopijnym, odwiecznym marzeniem ludzkości, którego realizację niweczą niezmiennie obecne w postawach ludzi uprzedzenia i stereotypy. Należy jednak mieć świadomość, że zjawisko ...
Język równościowy
Bardzo ważnym narzędziem kształtującym rzeczywistość jest język. Można go używać dwojako: utrwalając dotychczasowe stereotypy i uprzedzenia albo je eliminując. Współczesne badania lingwistyczne dowodzą, że to jak mówimy nie jest je ...
"Zdrowie znaczy życie"
Jak dbać o zdrowie - poradnik dla dziewcząt i kobiet
"Piekło kobiet trwa..."
Piekło kobiet trwa... Historie opowiedziane podczas II Trybunału na rzecz Prawa Kobiet do Samostanowienia O GODNOŚĆ KOBIETY
Jak dojrzewać i nie zwariować
Jak dojrzewać i nie zwariować - poradnik dla młodzieży
MÓJ #CZARNYPROTEST
Opowiadania zawarte w tym zbiorze opisują współczesną Polskę, na ogół z perspektywy średnich i małych miast. Autorki – i jeden autor – przedstawiają moment zakwestionowania utartego schematu codzienności. Prywatne staj ...
Mobbing
Informator dla pracownika
Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod kątem płci
Płeć stanowi podstawową kategorię społeczną. Rodzimy się, żyjemy i umieramy jako osoby określonej płci. Jej rodzaj determinuje relacje społeczne, które są szczególnie widoczne w stereotypach płci. Zawarte w nich społeczne przekazy m ...
Między grupami
Przewodnik po trudnych relacjach z ludźmi którzy się od nas różnią
Broszura „Jak postępować…?”
Broszura „Jak postępować…?” odnosi się do dwóch przypadków ograniczania dostępu do praw reprodukcyjnych: odmowy wykonania aborcji, oraz odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję. W publikacji znajdują się ...
Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ
Ze wstępu: Drogi Czytelniku, droga Czytelniczko, w książce, którą trzymasz w ręku, staramy się przekazać Ci niezbędne informacje, które mogą być pomocne we wspieraniu osób doświadczających opresji motywowanej homofobią. W ...
Równość płci a innowacyjność – stan obecny i rekomendacje na przyszłość
Kluczowymi pojęciami dla niniejszej analizy są terminy: „innowacja” i „równość płci”. Przedstawienie procesu kształtowania się tematyki związanej z innowacyjnością i zasadąrówności płci, a także ich wzajemnyc ...