Bibliografia (99)
Harassment on the basis of Gender and Sexual Harassment: Supporting the Work of Equality Bodies
This Report analyses harassment on the basis of gender and sexual harassment as forms of discrimination and inequality, but also in the framework of gender-based violence and as violation of human rights. TABLE OF CONTENTSACKNOWLEDGEMENTSEXECUTI ...
WORDS & DEEDS: HOLDING GOVERNMENTS ACCOUNTABLE IN THE BEIJING+20 REVIEW PROCESS
W 1995 r. na IV Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kobiet rządy 189 krajów uczestniczących przyjęły dwa dokumenty - Deklarację Pekińską i Platformę Działania - zobowiązujące je do działań na rzecz praw kobiet ...
RÓWNOŚĆ i RÓŻNORODNOŚĆ – analitycznie
Raport z przeglądu badań i statystyk dotyczących tematów z obszaru nierówności, dyskryminacji i jej przeciwdziałania
Wykluczenie systemowe a integracja
Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu
Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka
Książka skupia się na kluczowych aspektach upolitycznienia rodzicielstwa. W poszczególnych tekstach poddano analizie charakter tego zjawiska, jego źródła, konteksty i lokalną specyfikę w Polsce i w Rosji, a także wpływ, jaki na wyko ...
W poszukiwaniu ochrony
Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Lekcja Równości materiały dla nauczycieli i nauczycielek
Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież
The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators
Możliwość uczestniczenia w  życiu politycznym jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym. Dlatego też prawo do udziału w  życiu politycznym, którym objęte są również osoby z niepełnosprawnościam ...
Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji
Niniejszy podręcznik ma stanowić pomoc dla prawników, którzy nie są specjalistami w obszarze azylu, zarządzania granicami i prawa imigracyjnego; przeznaczony jest dla adwokatów, sędziów, prokuratorów, ...
SOLIDARNOŚĆ WEDŁUG KOBIET
Pełnometrażowy dokument Solidarność według kobiet opowiada historię kilkunastu odważnych Polek, których odwaga, mądrość i zaangażowanie w opozycję lat 80. wpłynęły na zmianę realiów politycznych w Polsce. Wystąpiły w nim: Jadwi ...
Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców
Na jej pierwszą część, zatytułowaną Kara za płeć. Przemoc wobec migrantek, składają się wyniki badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej od końca 2012 do połowy 2013 roku. Pokazujemy w niej problem zagrożenia przemocą domową wśr ...
Myśl to forma odczuwania
Susan Sontag. The Complete Rolling Stone Interview
Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States
Badanie prowadzone w 2011 r. przez Agencję Praw Podstawowych, ONZ Program ds. Rozwoju i Bank Światowy.  Dane zebrane w 11 krajach europejskich, tj,: Bułgarii, Czechach, Francji, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowac ...
Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data
Osoby trans lub te, których tożsamość czy też poczucie płci odbiega od tej przypisanej w chwili narodzin, doświadczają różnego rodzaju dyskryminacji, molestowania i przemocy we wszystkich krajach Europy. Takie zagrożenie sprawia, że ...
Rodziny z wyboru. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych.
Głównym celem niniejszych badań jest pokazanie różnorodności konfiguracji rodzinnych i intymnych tworzonych przez osoby nieheteroseksualne w Polsce oraz zrozumienie wyzwań, z którymi zmagają się w codziennym życiu. ...
Biedni Romowie, źli Cyganie
Dlaczego Romowie wciąż żyją w biedzie w Europie Wschodniej? Czy są biedni, ponieważ są dyskryminowani, czy też są dyskryminowani, ponieważ są biedni? Nie lubią pracować, dopuszczają się przestępstw, a może są mniej inteligentni od innych? Takie p ...
Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Raport za rok 2013.
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć zajmuje się tematyką handlu ludźmi zarówno w aspekcie praktycznym, jaki i teoretycznym. Temat handlu ludźmi występuje w przeprowadzanych szkoleniach, m.in. dla Straży Granicznej, oraz w szkoleniach pr ...
Encyklopedia gender. Płeć w kulturze
4 lata pracy, 100 badaczek i badaczy, blisko 200 haseł. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze to przystępnie napisane i obszerne kompendium wiedzy o jednej z prężniej rozwijających się subdyscyplin współczesne ...