Bibliografia (99)
Rodzice, wyjdźcie z szafy!
Rozmowy Wiktorii Beczek z rodzicami osób LGB
TESTY DYSKRYMINACYJNE - praktyczny podręcznik dla organizacji pozarządowych
Dlaczego zdecydowaliśmy się wydać taki podręcznik? Powodów jest kilka. Jak wskazują badania oraz doświadczenia organizacji pozarządowych, dyskryminacja z takich powodów, jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, tożs ...
Raport. Monitoring dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w ramach NFZ w Polsce
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę i błędne informacje dot. konieczności posiadania ubezpieczenia to największe bariery dla kobiet w ciąży w dostępie do publicznej służby zdrowia – wynika z raportu Fundacji Rodzić po Ludzku.Kobieta w Pol ...
Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych
Tytuł oryginału: L'Islam expliqué aux enfants (et à leurs parents)Tłumaczenie: Helena Sobieraj, Dorota Zańko Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o islamie, ale wstydzicie się zapytać. W ostatnim czasie media bezustannie informują ...
Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie
ZBRODNIA NA MIARĘ HOLOKAUSTU MOŻE POWTÓRZYĆ SIĘ DZIŚZagładę Żydów przedstawia się jako tragiczny skutek szaleństwa jednego człowieka. Jak to możliwe, że Hitler pociągnął za sobą masy zwykłych obywateli? Przyzwyczailiśmy się myśleć, ...
Teologia i przemoc
Tekst ks. Krzysztofa Charamsy (ur. 1972), urzędnika sekcji doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary i drugiego sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej ostro krytykujący formę i treść "antygenderowej" działalności ks. Dariusza Oko. Autor zarz ...
(nie)Widzialne granice
O tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości
Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce
Kiedy? Ilu? Gdzie? – wszystko co należy wiedzieć o uchodźcach i imigrantach. "Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce" - pod takim tytułem w wydaniach papierowych największych dzienników, na stronach wiodąc ...
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku.
Według badań opinii społecznej 40% Polaków uważa mowę nienawiści za istotny problem społeczny, a 77% odczuwa dyskomfort w związku z obraźliwymi wypowiedziami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i to niezależnie od wła ...
Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
Raport alternatywny z wdrażania w Polsce KPON został napisany przez dwudziestu autorów,skonsultowany i uzupełniony przez niemal 250 osób i poparty przez kilkadziesiąt organizacjipozarządowych działających na rzecz osób z niep ...
ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH OSOBOM POSŁUGUJĄCYM SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM. Informacja o wynikach kontroli
Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności i ...
Kryptonim "Hiacynt"
Lata osiemdziesiąte, listopad, zimny poranek. Do drzwi puka milicjant. Młody mężczyzna ląduje na komendzie. Kim jesteś? Gdzie pracujesz? Z kim sypiasz? Pytają milicjanci...Zbierają adresy, odciski palców, zakładają teczki... Rozpoczyna się ...
Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli pańśtw afrykańskich w Polsce (2015)
Główna przeszkoda w procesie dobrej integracji wciąż tkwi w nas. Kluczową sprawą, jest brak empatii w stosunku do innych, zwłaszcza tych, którzy u nas goszczą. Jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba mieć „grubą skó ...
Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka
Publikacja zawiera 21 scenariuszy dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek do pracy z młodzieżą w wieku 13-18 lat, z możliwością dostosowania dla innych grup wiekowych. Scenariusze dotyczą przeciwdziałaniu mowie nienawiści skierowanej wobec ...
Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona
O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce
Overview of youth discrimination in the European Union - Report 2015
CEL BADANIA: Badanie koncentrowało się na dwóch obszarach dyskryminacji doświadczanej przez młodych ludzi (w wieku pomiędzy 15 a 25 lat) - czyli na dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne/narodowe i rasę oraz ze względu na orienta ...
Związki osób tej samej płci w Europie. Przewodnik
Niniejsza publikacja określa podstawowe zasady regulujące możliwość zawierania przez Polaków i Polki jednopłciowych związków partnerskich lub małżeństw za granicą, w państwach europejskich przewidujących możliwość sformali ...
Sytuacja osób głuchych w Polsce
Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
Report on equality between women and men 2014
Raport prezentuje postęp dokonany w 2014 r. w sześciu priorytetowych obszarach strategii Komisji w zakresie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na lata 2010-2015. W ten sposób Komisja monitoruje, na bazie dostępnych badań i st ...