Bibliografia (99)
Szkoła równego traktowania
Broszura dla nauczycielek i nauczycieli podejmujących tematykę antydyskryminacyjną w szkołach - wnioski z pierwszej edycji programu Szkoła Równego Traktowania oraz prezentacje działań
Dorastanie w kulturze porno - Gail Dines
Gail Dines jest najbardziej znaną na świecie propagatorką wiedzy na temat negatywnych skutków działalności przemysłu pornograficznego. Jest ona też feministką, profesorem socjologii na Wheelock College w Bostonie, USA, autorką wstrząsające ...
Postawy wobec równości małżeńskiej
Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza
Uprzedzenia w Polsce
Czy Polacy, którzy sami byli uchodźcami i ofiarami konfliktów zbrojnych, są dziś gotowi do przyjęcia uchodźców? Czy krytyka państwa Izrael jest podszyta antysemityzmem? Kto w Polsce unika osób wierzących, że w Smoleńsk ...
Marne szanse na awanse?
Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce
Prawa innych
Przybysze, rezydenci i obywatele
Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe
Procesy międzynarodowe, konflikty wojenne, wzrost autorytaryzmu w państwach ościennych, masowe migracje ludności, rozwój nowoczesnych technologii czy walka z terroryzmem  -  to wszystko ma wpływ na zakres gwarancji praw i wolnośc ...
Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960
Celem książki jest przedstawienie procesu aktywizacji zawodowej kobiet w powojennej Polsce, w szczególności robotnic w przemyśle. Autorka analizuje ówczesną politykę zatrudnienia – jej cele, narzędzia i sposób realizacj ...
Żydzi - problem prawdziwego Polaka
Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
Postawy wobec mniejszości muzułmańskiej w Polsce: Raport z badań sondażowych dotyczących mowy nienawiści
Zgłębianie charakterystyki postaw wobec muzułmanów i poszukiwanie czynników na nie wpływających wydaje się przedsięwzięciem niezwykle potrzebnym. Jednym ze sposobów, w jaki wyrażane są skrajnie negatywne postawy antymuzułmańs ...
Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
W monografii Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej przedstawiono zakaz dyskryminacji jako konstrukcję normatywną, podstawy prawne zwalczania nieusprawiedliwionego nierównego traktowania, środki prawne służące ochronie osób dys ...
Gender Equality in Power and Decision-Making
Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States
Drama wzmacnia
Metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej
Równy dziennik. Zapiski o ruchu
Równy dziennik. Zapiski o ruchu powstał metodą Book Sprint 16 listopada 2015 roku podczas Forum Różnorodności. Ponad 50 osób w szaleńczym tempie wspólnie pracowało, by w kilka godzin powstała ta publikacja. Jest to tek ...
Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą.
Publikacja raportu z monitoringu śląskich sądów rejonowych
Organizacja kształcenia specjalnego – zadania samorządu
Poradnik dla samorządowców wspierający budowanie systemowych rozwiązań dla kształcenia specjalnego w JST
NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców
Cele kontroliCelem głównym kontroli była ocena skuteczności działań organów administracji publicznej w zakresie pomocyspołecznej i integracyjnej dla uchodźców.Kontrolą objęto:• system pomocy społecznej pod kątem tworzeni ...
Gender na lekcjach polskiego
Przystępując do pisania tego tekstu, wkroczyłam w obszar stosunkowo nierozpoznany [...]. Postanowiłam zatem zaproponować nowy sposób lektury, który może zostać potraktowany jako odpowiedź na towarzyszące tzw. „nowej maturze&rd; ...
Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania
Przewodnik dla organów ścigania
Międzykulturowość w szkole.
Poradnik dla nauczycieli i specjalistów