Bibliografia (99)
Dogmat płci. Polska wojna z gender
Humanista powinien umieć krytycznie spojrzeć także na to, w czym sam bierze udział. Ta książka jest świadectwem umiejętności oddalania i przybliżania »sporu o gender«, który miał swoje symptomy na długo przed medialnymi wystąpi ...
Kobiety w technologiach
Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym
DOSTOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA OŚWIATOWEGO DO ZAPISÓW KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Rekomendacje
"W pierwszej kolejności należałoby ujednolić pojęcie „uczeń niepełnosprawny” z zawartą w Konwencji definicją osoby niepełnosprawnej. Pozwoli to na objęcie wsparciem w systemie edukacji i w ramach wczesnego wspomagania r ...
Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach.
Scenariusze zajęć do pracy w szkołach
STOCZNIA KOBIET
Publikacja „Stocznia jest kobietą” składa się z dwóch części złożonych z łącznie dwudziestu tekstów: zarówno wywiadów, tekstów przekrojowych jak i tekstów metodologicznych zbierających doświad ...
UCHODŹCY, WITAJCIE (stąd)
Przyjmowanie uchodźców w Polsce z perspektywy lokalnej
Scena dla twardziela
W ramach prezentowanego projektu przeszkolona została grupa osób mogąca prowadzić w tym zakresie lokalne działania edukacyjne. Powstał spektakl Teatru Forum pt. „Scena dla twardziela”. Przeprowadzone zostały dwudniowe wars ...
On – nieobecny. Ona sama sobie winna.
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy.
Edukacja antydyskryminacyjna Ostatni dzwonek!
O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami - Raport z badań
Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego
Wiele współczesnych publikacji i opinii na temat mediów europejskich sugeruje, że to właśnie środki masowego przekazu będą główną siłą formującą tzw. tożsamość europejską i wspomagającą integrację na Starym Kon ...
Najpierw mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody
Program „Najpierw mieszkanie” (ang. Housing First) został stworzony przez dr Sama Tsemberisa z nowojorskiej organizacji Pathways to Housing Inc. w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jest adresowany do osób bezdomnyc ...
Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” realizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w partnerstwie z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Projekt dotyczył zagadnienia sk ...
Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukcji.
Równouprawnienie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek, orientację seksualną i wiele innych to zobowiązania, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, zaświadczając to treścią Konstytucji RP oraz podpisując szere ...
Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach
„Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” to trzecia publikacja KPH z serii poświęconej edukacji. Wcześniej ukazały się: „Lekcja równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzie ...
Antropologia wobec dyskryminacji
Książka jest przewodnikiem po antropologii antydyskryminacyjnej, badaniach zaangażowanych i w działaniu. Znajdziemy tu etnograficzną analizę zjawisk społecznych (choćby takich jak gentryfikacja czy handel ludzkimi organami) oraz mechanizmó ...
Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków.
W niniejszym raporcie prezentujemy wyniki dwóch badań, w których młodzi (18-31 lat) i dorośli (18+) Polacy wyrażali swoje opinie na temat działań państwa polskiego i Unii Europejskiej wobec uchodźców przybywających do Polski ...
Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.
(na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)
Udział kobiet w wyborach parlamentarnych 2015
Wyniki monitoringu Obserwatorium Równości Płci
Społeczność LGBTQIA w Polsce
Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza