Bibliografia

Sufrażystki - Ani służące, ani prostytutki

Francja
2011


Reżyser/-ka Michel Dominicie
Długość52 min.
Link do filmu

Obszar Historia
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm , Równość płci

Film dokumentalny w reżyserii Michela Dominiciego przedstawiający historię ruchu sufrażystek.
W drugiej połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii kobiety zaczęły organizować kampanie w walce o prawa wyborcze. Nierówność społeczna, która ich dotykała długo była ignorowana przez opinię publiczną. Dopiero w 1928 r., za sprawą działań aktywistek, zwanych sufrażystkami nastąpiły zmiany. Dzięki ich determinacji, w przeciągu 10 lat Wielka Brytania całkowicie przedefiniowała pojęcie obywatelstwa oraz wprowadziła powszechne prawo wyborcze. Kobiety, które dotychczas były uznawane za gorsze i były trzymane z dala od spraw politycznych, od tego momentu mogły wyrażać swoją opinie na równi z mężczyznami.

Film śledzi historię rewolucji, koncentrując się na drodze pięciu kobiet, które poświęciły swoje życie walce o równość i sprawiedliwość. Niektóre z nich opowiadały się za obywatelskim nieposłuszeństwem czy też lobbingiem członków parlamentu. Inne - wybrały drogę prowokacji i przemocy, nawet, gdy ich działania prowadziły do więzienia lub śmierci. Niezależnie od drogi, którą obrały, to dzięki ich determinacji, politycznemu zawzięciu i nowoczesnemu podejściu, ostatecznie wygrały.