Bibliografia
Okładla dla

Stella Young; Dzięki, ale nie jestem waszą inspiracją.


Długość9 min.
Link do wystąpienia

Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Stereotypy

Stella Young jest komikiem i dziennikarką i tak się składa, że na co dzień porusza się na wózku. Jak lubi podkreślać, ten fakt nie czyni z niej automatycznie inspiracji dla całej ludzkości. W tej bardzo zabawnej przemowie Stella łamie społeczny stereotyp, który zmienia niepełnosprawnych w „pornografię inspiracji”.