Bibliografia
Okładla dla

Spoty antyprzemocowe

To nie twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet


Strona Fundacji Feminoteka

Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Przemoc

Spoty wyprodukowane w ramach akcji fundacji Feminoteka "To nie twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet" ujawnia okrutny mit na temat przemocy seksualnej wobec kobiet.