Bibliografia
Okładla dla

Ślepy los (Blindsight)

Wlk. Brytania
2006


Reżyser/-ka Lucy Walker
Długość104 min.
Zwiastun

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Erik Weihenmeyer był‚ niewidomy od 15. roku życia. Zanim został‚ alpinistą… i pierwszym niewidomym, który zdobył‚ Mount Everest, musiał‚ zmierzyć‡ się™ ze swoimi ograniczeniami. Jego droga do samoakceptacji przebiegał‚a w sprzyjają…cych warunkach: pod opieką… braci i czuwają…cego nad wszystkim ojca. Teraz Erik zdecydował‚ się pomagać innym. Wybrał‚ Tybet, bo tu niewidomi żyją… jak wyrzutkowie, na marginesie społ‚ecznym. W powszechnym mniemaniu ślepota jest karą… za grzechy w poprzednim życiu lub dowodem opętania. Normalne życie staje się™ przez to niemal niemożliwe. Sabryie Tenberken, niewidoma Niemka, postanowiła założyć‡ organizację™ Braille bez Granic i pierwszą… szkołe™ dla niewidomych w Lhasie. To do niej zwraca się Erik z propozycją… zorganizowania profesjonalnej wyprawy w Himalaje. Grupę™ stworzyli uczestnicy wielu górskich wspinaczek i dzieci ze szkoł‚y Sabryie. W miarę™ zbliżania się™ do szczytu, cel wyprawy staje się™ przedmiotem dyskusji i polem gry ambicji himalaistów. Czy ktoś› w tych krytycznych warunkach zachowa rozsądek?
Dokument Lucy Walker łą…czy różne elementy. Reżyserka z uwagą… obserwuje uczestników ekspedycji oraz jej burzliwy przebieg. Przyglą…da się też wpł‚ywowi wyprawy na psychikę™ dzieci i dorosłych. Dla niektórych wspinaczka staje się™ szansą na przemianę™, na której zależało organizatorom. Inni na nowo przeżywają… przeszłość‡ i wracają… do bolesnych wspomnień„. Choć Ślepy los w naturalny sposób staje się opowieś›cią o górskiej ekspedycji, autorka nawet na chwilę nie traci z pola widzenia celu swojego dzieł‚a.
(opis ze strony http://www.docreview.pl)