Bibliografia
Okładla dla

Seksualne niewolnice Wermachtu (Women as Booty: Wehrmacht and Prostitution)

Niemcy
2004


Reżyser/-ka Thomas Gaevert, Martin Hilbert
Długość60 min.
Link do filmu

Obszar Historia
Przesłanki Płeć

Wstrząsająca historia kobiet uprowadzanych i wykorzystywanych seksualnie podczas II wojny światowej przez niemieckich żołnierzy. Były to mieszkanki wszystkich okupowanych krajów. Autorzy filmu twierdzą, że w zajętej przez nazistów Europie mogło działać około 500 domów publicznych dla niemieckich żołnierzy. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej do dzisiaj nie chcą uznać tych kobiet za ofiary wojny. Zmuszane do prostytucji były często dyskryminowane przez swoje otoczenie w czasie wojny, a także później. Wiele z nich zostało napiętnowanych do końca życia.