Bibliografia

ROMOWIE W EUROPIE. Świadkowie Zagłady, relacja Edwarda Dębickiego.

Polska
2013


Reżyser/-ka Piotr Wójcik
Długość05:43
Link do filmu

Obszar Historia
Hasło słownikowe Zagłada Romów

Film zrealizowany przez Fundację PICTURE DOC we współpracy z Fundacją DALOG PHENIBEN

To cykl dziesięciu krótkich form wideo przedstawiających historię i problemy społeczności romskiej w Europie. Powstały one we współpracy z Fundacją Dialog-Pheniben i są częścią multimedialnego projektu „Romowie w sieci”.