Bibliografia

Po polsku mam na imię Hania

Seria filmowa "Narracje Migrantów"

Polska
2014


Reżyser/-ka Rafał Skalski
Długość11 min.
Link do filmu

Bohaterka filmu, Hanh, pochodzi z Wietnamu. Przyjechała do Polski, mając 14 lat. Dołączyła do swoich rodziców oraz rodzeństwa, które urodziło się już w Polsce, a którego wcześniej nie znała. W filmie Hanh, która używa też polskiego imienia Hania, opowiada o swojej rodzinie, relacjach z rodzicami i rodzeństwem, o tym, jak kształtowały się one z biegiem czasu. Mówi, z czym wiązała się dla niej przeprowadzka do Polski. Wraca wspomnieniami do początków swojego pobytu w Polsce, nie ukrywając trudnych doświadczeń. Jednocześnie poznajemy Hanh w obecnym momencie jej życia  bohaterka opowiada o studiach, dowiadujemy się o jej planach na przyszłość, celach zawodowych, jakie sobie wyznacza. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat relacji rodzinnych w kontekście migracji oraz kształtowania się tożsamości kulturowej osób z doświadczeniem migracji.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 
www.ffrs.org.pl