Bibliografia

„Indignez-vous !” („Oburzajcie się!”) - mało które wezwanie w ostatnich dekadach uruchomiło tak potężną lawinę wydarzeń i reakcji. Tytułowe hasło z książki Stèphane’a Hessela to motto wielomilionowego ruchu, który ogarnął swym zasięgiem całą Europę. Od przedmieści Madrytu, po londyńskie place, od okupacji Wall Street, po ateńskie wielotysięczne pochody - krzyk tysięcy młodych gardeł niesie ze sobą sprzeciw i niezgodę wobec układów ekonomicznych, narzędzi sprawowania władzy, dyskryminacji i przemocy.
Napływające jeden po drugim obrazy zgromadzonych tłumów, wylegających na ulicę młodych, koczujących demonstrantów - to spełniająca się wizja oburzenia, postawy, która jednoczy różnych ludzi, rozmaite grupy i nie przynosi jednoznacznych postulatów, żądań, czy programów politycznych. To, co wydaje się siłą Ruchu Oburzonych, to uniesione we wspólnym geście dłonie - tysiące, miliony dłoni. W jednej ze scen widzimy ogromny tłum młodych ludzi, którzy w ciszy podnoszą do góry ręce na znak swojej przytomności, prostego bycia. Tu walka nie odbywa się w języku, w argumentach i debacie, ale poprzez okupację. Ciało obok ciała w przestrzeni. Dłonie, klaskanie, śpiew, skandowanie, drżenie palców falujących w powietrzu - ekspresja obecności.
Być może każdy z nich chciałby czegoś innego. Być może wspólnie idący w pochodzie demonstranci mają różne powody, światopoglądy i chęci - te partykularne interesy zostają jednak zawieszone, na rzecz masowej obecności i siły, która płynie z przebywania wspólnie na jednym terenie.
Film Gatlifa to mistrzowska próba uchwycenia zjawiska, które porusza swoim zasięgiem i inspiruje swą teatralną, performatywną siłą. Żywioł tysięcy ciał, zbiorowy głos milionów młodych ludzi, pokazany zostaje tu z wielkim rozmachem. Dynamiczne akcje, ekspresyjne gesty, setki par oczu, z płonącym w nich pragnieniem zmiany i działania, pozostają w pamięci na długo, zaś doskonała muzyka potęguje dynamikę i tworzy klimat karnawału i rewolty.
(opis ze strony http://planetedocff.pl)