Bibliografia
Okładla dla

My też chcemy róż

Włochy, Szwajcaria
2007


Reżyser/-ka Alina Marazzi
Długość85 min.
Link do filmu

Obszar Historia
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm

Film Aliny Marazzi w nietypowy sposób obrazuje historię włoskiego ruchu feministycznego od lat sześćdziesiątych aż po dzień dzisiejszy. Włochy jako kraj katolicki i od zawsze hołdujący kultowi macho, były – szczególnie w trudnych latach powojennych – niesprzyjającym miejscem dla wyzwolonych kobiet. Dzięki wykorzystaniu ogromnej ilości świetne dobranych materiałów archiwalnych – wśród których są zarówno fragmenty kronik, jak filmy amatorskie, animacje, reklamy i reportaże – film Marazzi jest mocno osadzony w ikonograficznym uniwersum poszczególnych epok.
Reżyserka umiejętnie łączy ze sobą różne techniki filmowe, co sytuuje „My też chcemy róż” gdzieś na pograniczu dokumentu i filmu eksperymentalnego. Najważniejsze problemy, z którymi musiały zmagać się włoskie kobiety na przestrzeni lat (prawo wyborcze, rozwody, aborcja) przedstawione zostały na przykładach zaczerpniętych między innymi z telewizyjnych reportaży czy amatorskich dokumentacji. Uwagę widza przykuwa niezwykła wizualna uroda filmu.
(opis ze strony alterkino.org)