Bibliografia

Fatima

Seria filmowa "Narracje Migrantów"

Polska
2012


Reżyser/-ka Rafał Skalski
Długość8 min.
Link do filmu

Film przedstawia opowieść Fatimy -- czeczeńskiej 16-latki, uczącej się w jednym z warszawskich gimnazjów. Opowiada ona o tym, jak postrzega siebie w środowisku szkolnym w Polsce, jakich doświadcza trudności w nauce, o swoich obawach i niepewności przed pójściem do szkoły w Polsce. Mówi też o przyjaźniach, które nawiązała, i o działaniach jakie podejmuje, by zbliżyć się do polskich i czeczeńskich rówieśników i rówieśnic. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat równego dostępu do edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Polsce, rozumianego znacznie szerzej niż proces przyswajania wiedzy szkolnej. 

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 
www.ffrs.org.pl