Bibliografia
Okładla dla

Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce i Niemczech

Polska
2015


Długość104 min.
Link do audycji

Obszar Edukacja

Jak wspierać szacunek dla różnorodności społecznej? Jak pielęgnować postawy tolerancji? W ramach Parady Równości Fundacja im. Heinricha Bölla zorganizowała dyskusję skupioną na wymianie doświadczeń między Polską a Niemcami, gdzie można zauważyć różnorodne inicjatywy z zakresu wychowania antydyskryminacyjnego.

Celem debaty było przedstawienie publiczności rozwiązań, które stają się narzędziem ochrony podstawowych praw i godności wszystkich obywatelek i obywateli, szczególnie tych najmłodszych. Działacze i działaczki zaprezentowali wyniki projektów kształtujących dobre warunki dla równości w społeczeństwie wolnym od dyskryminacji i przemocy.

Panel: Beate Walter-Rosenheimer - członkini Bundestagu, przewodnicząca Komisji ds. Dzieci oraz rzeczniczka niemieckiej partii Zieloni ds. polityki młodzieży i kształcenia zawodowego Elżbieta Szczęsna – prezeska Stowarzyszenia Akceptacja Agnieszka Kozakoszczak – wiceprezeska Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej

Moderacja: Mariusz Kurc, redaktor naczelny Magazynu „Replika”