Bibliografia
Okładla dla

Downtown. Miasto Downów

Polska
2010


Reżyser/-ka Marta Dzido
Długość54 min.
Zwiastun

Hasło słownikowe Stereotypy , Uprzedzenia

Film opowiadający o projekcie fotograficznym Oiko Petersena. Postanowił on, używając stylistyki zarezerwowanej dla reklamy, sfotografować kilkanaście osób z zespołem Downa. Fotografowani modele, ubrani w kreacje, specjalnie zaprojektowane dla nich przez czołowych polskich projektantów, wcielają się w role bohaterów swoich marzeń.
Przez półtora roku towarzyszyliśmy z kamerą Bohaterom i Bohaterkom projektu, filmowaliśmy pierwsze spotkania Oiko Petersena z modelami, ich rodzicami i opiekunami, obserwowaliśmy kształtowanie się ich wzajemnych relacji, poznawanie się i zdobywanie zaufania. Oiko szukał odpowiedzi na pytania: jaki jest świat Downów? Jaka jest ich wrażliwość, temperamenty, zainteresowania i marzenia? Jacy są? Świat osób z zespołem Downa okazał się zaskakujący zarówno dla Oiko Petersena, jak i dla nas. Ich bezgraniczna szczerość, naiwność i prostota myślenia są tutaj wartością; jak sam Oiko mówi w filmie ”nie spotkałem w życiu prawdziwszych ludzi…” Podróż do Downtown - Miasta Downów pozwoliła nam zapomnieć o sztucznym podziale na my-oni i na nowo zdefiniować pojęcie normalności.