Bibliografia

Dotyczy/nie dotyczy: młodzi uchodźcy o polskim systemie

Polska
2014


Długość6 min.
Link do filmu

Film „Dotyczy/nie dotyczy: system w moim życiu” został zrealizowany przez grupę młodych uchodźców pochodzących z Czeczeni, Gruzji, Kirgistanu i Kazachstanu, w ramach projektu Mario realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje przy współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury. Prezentuje wypowiedzi i wnioski- wyrażone językiem piosenek rapowych- do jakich doszła młodzież w czasie kilkunastu spotkań, podczas których dyskutowała na temat ich prób odnalezienia swojego miejsca w Polsce i polskim systemie.

Do pobrania: