Bibliografia
Okładla dla

Dorastanie w kulturze porno - Gail Dines


Długość13 min.
Link do filmu

Obszar Media
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Przemoc

Gail Dines jest najbardziej znaną na świecie propagatorką wiedzy na temat negatywnych skutków działalności przemysłu pornograficznego. Jest ona też feministką, profesorem socjologii na Wheelock College w Bostonie, USA, autorką wstrząsającej książki „Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność”. Urodziła się w Wielkiej Brytanii, ale od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się problematyką „hiperseksualizacji” kultury i życia społecznego. Gail Dines jest założycielką inicjatywy „Stop Porn Culture” oraz założycielką projektu "Culture Reframed", których celem jest szerzenie wiedzy na temat skutków społecznych pornografii, jej przenikania do mediów głównego nurtu oraz edukacja na temat tego, jakie spustoszenie w życiu społecznym sieje przemysł pornograficzny i jaki destrukcyjny wpływ ma on na kobiety, mężczyzn oraz relacje między nimi.

W czerwcu 2015 roku dr Gines pojawiła się w Polce występując w Sejmie na międzynarodowej konferencji na temat ochrony dzieci przed pornografią.