Bibliografia

Dlaczego jestem czekoladowy?

Seria filmowa "Narracje Migrantów"

Polska
2010


Reżyser/-ka Rafał Skalski
Długość6 min
Link do filmu

Kasia jest artystką, emanuje życzliwością, charyzmą, uśmiechem. Wychowuje dwójkę dzieci, które mają mieszane pochodzenie: ich ojciec jest obywatelem Nigerii, a Kasia jest Polką. Dzieci jeszcze nie wiedzą, że ich wygląd może budzić zdziwienie, a nawet dezaprobatę w Polsce. W filmie Kasia opowiada o tym, jak stara się stworzyć najlepsze warunki do wychowania szczęśliwych i pewnych siebie dzieci, które mogą uznać cały świat za swój dom.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 
www.ffrs.org.pl