Bibliografia

CAŁEJ PENSJI I POŁOWY WŁADZY

Polska
2013


Długość20 min.
Link do filmu

Obszar Historia
Przesłanki Płeć

Film "Całej pensji i połowy władzy" został przygotowany z myślą o gimnazjalist(k)ach i licealist(k)ach. Ma charakter edukacyjny. Opowiada o naszych prababkach, które na przełomie XIX i XX wieku dążyły do tego, by Polki mogły studiować na uniwersytetach i pracować w zawodch takich, jak: prawniczka, farmaceutka, lekarka. Przywołuje losy pierwszych polskich reprezentatntek tych zawodów, jak również pierwszych polityczek wybranych do polskiego Sejmu. Zaletą filmu są piękne animacje.

Powstała również publikacja "Całej pensji i połowy wladzy", która można otrzymać kontaktując się z Fundacją Feminoteka

Projekt "Całej pensji i połowy wladzy" został zrealizowany przez Fundację Feminoteka.