Bibliografia

Aslan i jego uczniowie

Seria filmowa "Narracje Migrantów"

Polska
2010


Reżyser/-ka Rafał Skalski
Długość5,28 min.
Link do filmu

Film opowiada o pracy asystenta międzykulturowego zatrudnionego w jednej ze szkół przyjmującej dzieci cudzoziemskie. Aslan Dekaev jest uchodźcą mieszkającym w Polsce. Przyjechał z Czeczenii w 2004 r. W 2010 r. pracował jako asystent międzykulturowy w szkole w Coniewie. Jego rola polegała na wspieraniu całej wspólnoty szkoły poprzez służenie pomocą w tłumaczeniu (z języka czeczeńskiego i języka polskiego) oraz wyjaśnianiu różnic kulturowych. Pomagał porozumieć się osobom prowadzącym zajęcia, uczniom i uczennicom na zajęciach z różnych przedmiotów, tłumaczył na wywiadówkach, pośredniczył pomiędzy ośrodkiem w kontaktach pomiędzy ośrodkiem dla cudzoziemców a szkołą, prowadził zajęcia z języka czeczeńskiego. Film powstał przy wsparciu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 
www.ffrs.org.pl