Bibliografia
Okładla dla

AGOR DROMESKO. U KRESU WĘDRÓWKI

Polska
2009


Reżyser/-ka Jędrzej Bączyk
Długość15 min.

Film jest impresją na temat życia na wsi rodziny Romów bułgarskich. Kamera obserwuje bohaterów w ich codziennych, często absurdalnych czynnościach. W szerszym kontekście opowiada o próbie przystosowania człowieka do nowych warunków życia. Stara się zadać pytanie o jego wartość w oderwaniu od tradycji, a przede wszystkim wyraża tęsknotę za tym, co bezpowrotnie minęło.
(opis ze strony http://polishdocs.pl/)