Bibliografia
Okładla dla

A diverse society - Tackling discrimination across Europe

Belgia
2008


Długość21 min.
Link do filmu

Film dokumentalny przygotowany przez Komisję Europejską.
Od 2000 prawodawstwo europejskie może chronić mieszkańców Unii Europejskiej przed dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na wiek, religię lub przekonania, orientację seksualną, race lub pochodzenie etniczne i niepełnosprawność. Dyskryminacja rasowa jest również nielegalna w innych obszarach życia społecznego, takich jak dostęp do dóbr i usług, czy też edukacji. Jednakże pomimo istniejącego prawa i działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji jeden na trzech Europjczykow nie jest świadomy swoich praw i obowiązków. Ten film pokazuje jak wygląda równość i różnorodność w świetle prawa i pokazuje doświadczenia osób, które doświadczyły dyskryminacji.
(opis Wydawcy)
Film w języku angielskim