Bibliografia
Okładla dla

ROMANO ATMO

Wydawca Związek Romów Polskich
Częstotliwośćdwumiesięcznik
Strona czasopisma ROMANO ATMO
Rok pierwszego wydania2006

Dzięki realizacji tego zadania docieramy do społeczności romskiej nie tylko w kraju, ale również za granicą. Docieramy również do szkół, uniwersytetów, instytucji czy władz. Daje nam to możliwość przybliżania kultury romskiej także osobom spoza środowiska. Polacy przez nieznajomość kultury romskiej wyciągają bardzo często błędne wnioski na temat Romów. Poprzez naszą gazetę wyjaśniamy i przybliżamy ludziom specyfikę tej kultury, jej tradycję i mentalność tego narodu. Uświadamiamy Polakom, że Romowie to tacy sami ludzie jak reszta społeczeństwa. Poprzez osiągnięcia Romów, przedstawianie wybitnych sylwetek tej narodowości dajemy dowód, że Romowie to nie tylko „niewykształceni Cyganie”, jak się powszechnie uważa. To także ludzie z bogatą przeszłością, którą wszyscy powinni poznać. Nasza gazeta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie takowych informacji.

W ciągu tego okresu wydawniczego spotkaliśmy się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem ze strony czytelników, nie tylko romskich, ale i polskich. Ludzie stale zgłaszają do nas zapotrzebowanie na kolejne numery. Są to i Romowie i Polacy z różnych regionów Polski, nie tylko z okręgu. Są to także szkoły, biblioteki i czytelnie, które dowiadują się o istnieniu takiego czasopisma.

Dzięki „Romano Atmo” Romowie są na bieżąco informowani o wydarzeniach ze świata romskiego. Zamieszczamy relacje z imprez, spotkań, życia Romów. Pokazujemy, jak żyją i mieszkają Romowie w innych częściach świata.
Szczególny nacisk w naszej gazecie kładziemy na wielowiekowy problem w środowisku romskim, a mianowicie na wykształcenie. Przybliżamy i podkreślamy, jak ważna dla Romów jest edukacja. Promujemy rozwój młodego romskiego pokolenia i uświadamiamy korzyści płynące z wykształcenia. W tej dziedzinie współpracują z nami również studenci romscy, którzy także angażują się w rozwój naszej gazety. Dzięki nim powstaje wiele ciekawych materiałów.
Poprzez artykuły i pokazywanie, w jakich warunkach żyją niektórzy Romowie, chcemy zwrócić większą uwagę na ich sytuację bytową, która niekiedy jest tragiczna. Pokazujemy z jakimi problemami na co dzień stykają się Romowie. Zwracamy uwagę czytelników na przejawy dyskryminacji i rasizmu, które dotykają Romów.

Zachęcamy Romów do współpracy, bardzo często gościmy w ich domach. Powstają w ten sposób ciekawe reportaże, kuchnia romska. Dzięki temu pomagamy otwierać się Romom i wychodzić do ludzi. Romowie, jak na początku niechętnie i z obawą, tak teraz coraz chętniej z nami współpracują, zgłaszają swoje problemy. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale również stowarzyszeń romskich.

„Romano Atmo” to pismo tworzone nie tylko o Romach, ale przede wszystkim dla Romów. Na łamach gazety dzielimy się z czytelnikami poradami, wskazówkami. Publikowane przez nas artykuły i reportaże mogą okazać się cenną wskazówką dla niejednego czytelnika.
Mamy stały kontakt z naszymi czytelnikami, telefoniczny i mailowy. Romowie sami podsuwają niektóre pomysły i materiały do gazety. Dzięki temu osiągamy to, co postanowiliśmy - pobudzamy świadomość i przynależność społeczną i kulturalną nie tylko do narodu romskiego, ale i polskiego.