Bibliografia

Nasze wartości

Nasza propozycja ideowa to synteza egalitaryzmu, samoorganizacji społecznej, radykalnych reform, patriotyzmu, szacunku dla dobra wspólnego i wartościowych elementów tradycji, rozsądnie pojętego romantyzmu, ale i żmudnej, nieefektownej „pracy organicznej”. Bliskie nam wartości zebraliśmy w naszym Manifeście – jeśli podobnie patrzysz na świat, na pewno znajdziesz w „Nowym Obywatelu” wiele dla siebie!

Jedyna taka gazeta

Sto kilkadziesiąt stron naszego pisma, które co trzy miesiące trafiają do prenumeratoróworaz salonów prasowych w całej Polsce (sieci Empik oraz RUCH), stanowi forum debaty na kluczowe tematy społeczne. Autentyczne forum, a nie towarzystwo wzajemnej adoracji: do dyskusji zaproszeni są wszyscy, którzy odrzucają wizję społeczeństwa jako zbioru egoistycznych jednostek i przeciwstawiają jej etos wspólnotowy.

„Nowy Obywatel” stanowi unikalne w skali Polski forum merytorycznej krytyki neoliberalnej ekonomii (m.in. na łamach specjalnego dodatku, zatytułowanego „Gospodarka Społeczna”) oraz modeli rozwoju społeczno-gospodarczego opartych na konsumpcjonizmie i drastycznej eksploatacji środowiska naturalnego. Krytyki odważnej (kiedy trzeba, „po nazwisku”) i konsekwentnej – żadnego „za, a nawet przeciw”. Przede wszystkim jednak – konstruktywnej. W naszych tekstach promujemy m.in. idee solidaryzmu społecznego, spółdzielczość, ekonomię społeczną, aktywną politykę gospodarczą państwa, demokrację uczestniczącą (np. w formie rad pracowników oraz aktywizacji społeczności lokalnych), patriotyzm (w tym gospodarczy), rolnictwo ekologiczne i zrównoważony transport.

(opis ze strony Czasopisma)