Bibliografia
Okładla dla

Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania

Wydawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Częstotliwośćkwartalnik
Strona internetowa kwartalnika
Rok pierwszego wydania2011

Obszar Nauka
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Polski kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Aleksandra Perchla-Włosik, przewodniczącą Rady Programowej – Teresa Hernik. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, jego tematyka dotyczy kwestii rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Prezentowane są ujęcia teoretyczne i analizy praktyki oraz doniesienia o najnowszych badaniach. Problematyka: społeczna, prawna, instytucjonalna, psychologiczna, pedagogiczna, medyczna, architektoniczna i inna dotykająca kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością. Pismo nie jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie internetowej kwartalinka można pobrać wszystkie dotychczas opublikowane teksty bezpłatnie w formacie PDF.