Bibliografia

Czasopismo jest wydawane raz w roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Forum Kobiet. Wersja pierwotna od 2012 r. – elektroniczna.