Bibliografia
Okładla dla

Dialog Pheniben

Wydawca Stowarzyszenie Romów w Polsce
Częstotliwośćkwartalnik
Link do strony czasopisma
Rok pierwszego wydania2011

Dialog pheniben to kwartalik Stowarzyszenia Romów w Polsce. Czasopismo wydawane w języku polskim. Każdy z numerów poświęcony sprawom Romów i Romek w Polsce, Europie i świecie.

Redaktor naczelna: Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Redaktor: Dariusz Fedor
Sekretarz redakcji: Małgorzata Kołaczek
Przygotowanie fotografii do druku: Mariusz Glejzer
Korekta: Grażyna Kwiek

Współpraca:
Fundacja OPOWIEDZ TO – PICTURE THIS
Dominique Roynette, Piotr Wójcik

Storna na facebook.com: https://www.facebook.com/pages/Dialog-Pheniben/137930466311268