Akty prawne / dokumenty (122)
Wyszukaj tutaj
Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
Przyjęte przez ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH: DOSTĘP I JAKOŚĆ, Salamanka, Hiszpania 7-10 czerwca 1994 r., UNESCO 1994 Wstęp W Salamance w Hiszpanii w dniach 7-10 czerwca 1994 r. spotkało się ponad 300 uczestnik& ...