Akty prawne / dokumenty (122)
Wyszukaj tutaj
KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.)
W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 31 marca 1953 r. została otwarta do podpisu w Nowym Jorku Konwencja o prawach politycznych kobiet. Po zaznajomieni ...
KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET - 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.)
KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "dy ...
DYREKTYWA RADY 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią