Akty prawne / dokumenty (122)
Wyszukaj tutaj
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96)
WSTĘP Rys historyczny i aktualne potrzeby Dotychczasowe działania na polu międzynarodowym W kierunku standardowych zasad Cel i treść Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Podstawowe pojęcia w sferze polityki ...
Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela
Stworzona w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej uchwalona zostala 26 sierpnia 1789 r. przez Francuskie Zgromadzenia NArodowe (Konstytuantę). Zalazły się w niej zarówno sposoby organizacji państwa (zakładając m.in. trójpodzielność ...
Deklaracja Pekińska (Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Pekin 1995)
W Deklaracji Pekińskiej, sporządzonej na zakończenie konferencji w Pekinie, państwa potwierdziły swoje zobowiązania dotyczące realizacji celów równości, rozwoju i pokoju. Mając na uwadze różnorodność kobiet, ich ról i ...
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) – konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambu ...