Akty prawne / dokumenty (114)
Wyszukaj tutaj
Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela
Stworzona w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej uchwalona zostala 26 sierpnia 1789 r. przez Francuskie Zgromadzenia NArodowe (Konstytuantę). Zalazły się w niej zarówno sposoby organizacji państwa (zakładając m.in. trójpodzielność ...
Deklaracja Pekińska (Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Pekin 1995)
W Deklaracji Pekińskiej, sporządzonej na zakończenie konferencji w Pekinie, państwa potwierdziły swoje zobowiązania dotyczące realizacji celów równości, rozwoju i pokoju. Mając na uwadze różnorodność kobiet, ich ról i ...
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) – konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambu ...
KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.)
W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 31 marca 1953 r. została otwarta do podpisu w Nowym Jorku Konwencja o prawach politycznych kobiet. Po zaznajomieni ...
KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET - 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.)
KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "dy ...
DYREKTYWA RADY 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią