Akty prawne / dokumenty (114)
Wyszukaj tutaj
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96)
WSTĘP Rys historyczny i aktualne potrzeby Dotychczasowe działania na polu międzynarodowym W kierunku standardowych zasad Cel i treść Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Podstawowe pojęcia w sferze polityki ...