Bibliografia

Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami - Karta Kobiet (Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna)

Data ogłoszenia05.03.2010
PoziomEuropa


Przesłanki Płeć

Deklaracja Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2010 r. dla upamiętnienia 15 rocznicy przyjęcia deklaracji i platformy działania na Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie oraz 30 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
1. Równa niezależność ekonomiczna
2. Równa płaca za te sama pracę i praca równej wartości
3. Równość w procesach decyzyjnych
4. Godność, integralność i eliminacja przemocy uwarunkowanej
5. Równość płci poza Unią