Bibliografia

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141)

Data ogłoszenia6.01.2005
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo