Bibliografia

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

Data ogłoszenia6.06.1997
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo