Bibliografia

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700)

Data ogłoszenia03.12.2010
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo
Hasło słownikowe Prawo antydyskryminacyjne