Bibliografia

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

Data ogłoszenia29.07.2005
PoziomPolska
Link do ustawy

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć